Privacybeleid

Privacybeleid

1. INLEIDING

CrèmeBrûlée neemt je privacy serieus. We zijn ook zelf gebruiker, en weten hoe het voelt als iemand je gegevens zomaar gebruikt om je ongevraagd lastig te vallen of zelfs om zonder dat je het weet je gegevens te gebruiken. We hebben een heel helder privacybeleid, dat er in het kort op neerkomt dat we niets raars doen met je gegevens, altijd op voorhand toestemming zullen vragen als we dat wel zouden gaan doen, en dat je ten allen tijde recht hebt om je gegevens te laten verwijderen.

2. GEGEVENSVERWERKER
Met “CrèmeBrûlée” (ook wel “wij”, “ons” in deze beleidsnota) wordt voornamelijk Ingeborg (Inge) Téblick bedoeld. Inge Téblick is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens (de ‘Data Protection Officer’).
Het adres van CrèmeBrûlée is Kiliaanstraat 37/1, 2570 Duffel. Het adres van Ingeborg Téblick is Kiliaanstraat 37/2, 2570 Duffel. Je kan beiden bereiken via 0476 52 69 10 of inge@creme-brulee.be en op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen of wissen.

3. WELKE GEGEVENS HOUDEN WE BIJ?

Onder ‘persoonlijke gegevens’ begrijpen we alle informatie die ons toestaat om je te identificeren, zoals je naam, contactgegevens, factuurnummers, betalingsgegevens en de manier waarop je onze website gebruikt.
We houden gegevens van je bij als je ons contacteert voor de gebruikelijke dingen zoals informatie, een offerte, job, een klacht, facturatie, maar ook als je onze website gebruikt en dan met name het klantengedeelte. We houden ook alle communicatie zoals je emails, brieven en facturen bij. We vragen je expliciete toestemming daarvoor bij je eerste offerte bij ons.

Verder bewaren we meestal ook die dingen die je ons bezorgt om ons te helpen ons werk te doen, zoals logo’s, teksten, foto’s, illustraties en dergelijke. Die vallen echter niet onder de GDPR-regeling, maar onder de aparte wetten rond auteurs- en copyrights.

4. WAAROM HOUDEN WE DIE GEGEVENS BIJ?

We gebruiken deze gegevens  om ons werk te kunnen doen, en daarna onze tijd/offertes te kunnen factureren.
We houden je gegevens ook nog even bij nadat je bij ons een job hebt afgewerkt.
Het zou kunnen dat we je zelf opnieuw contacteren, ook nadat je al een tijdje niet meer bij ons iets hebt besteld, bijvoorbeeld in het licht van een marketingcampagne zoals een e-mailing. Je kan dat expliciet toestaan of weigeren helemaal aan het begin van onze jobovereenkomst. Je kan ook op elk moment in- of uitschrijven van dergelijke campagnes.
Je administratieve gegevens zitten uiteraard ook in onze boekhouding, die we verplicht zijn om 7 jaar bij te houden volgens de Belgische wetgeving.

Ervaring leert ons verder dat onze klanten soms na lange tijd toch nog hun gegevens (zoals ontwerpen die we hebben gemaakt) opnieuw willen opvragen. Wij houden dit bij op backups, maar eerder als een service dan als een verplichting (zie ook onze verkoopsvoorwaarden). Ontwerpen, layouts, schetsen en definitieve uitvoeringen vallen niet onder de GDPR-regeling, maar onder de aparte wetten rond auteurs- en copyrights.

5. HET DELEN VAN JE GEGEVENS

We kunnen je gegevens doorgeven aan derden is als dit ons wordt opgelegd door een officiële instantie in het kader van bijvoorbeeld een administratieve verplichting of een gerechtelijk onderzoek. We gaan er van uit dat officiële instanties ook alle technische en operationele maatregelen hebben genomen om een GDPR-privacybeleid te garanderen.
We kunnen je gegevens doorgeven aan derden als dat nodig is voor het uitwerken van een opdracht, zoals freelancers (copywriters en fotografen bijvoorbeeld), drukkers of service providers.
Als je onze facebook-, twitter-  of instagrampagina e.d volgt, hebben we toegang tot andere gegevens die je op die sociale media met ons deelt. Door de manier waarop sociale media in elkaar zitten, hebben ook zij toegang tot jouw gegevens als je die met ons deelt, afhankelijk van je eigen privacy-settings.

6. JE ACCOUNT OP DE WEBSITE

CrèmeBrûlée voorziet een klantengedeelte waar we een account voor je kunnen aanmaken om bijvoorbeeld de timesheets van je opdrachten te volgen of om gegevens (zoals logo’s of foto’s) op te laden. Je kan telkens zelf in- en uitloggen op dat gedeelte (klik in de zwarte balk rechtsboven op je accountnaam). Je kan je account (je paswoord bijvoorbeeld) op elk moment zelf aanpassen, of dat eenvoudig vragen aan de gegevensverwerker, Inge Téblick (zie pt 2). Je kan ook alle gegevens op elk moment verwijderen. Inge kan ook zelf op eenvoudige vraag je gegevens weer verwijderen. Je hoeft geen enkele reden op te geven.
Je account blijft ook nadat je opdracht is afgewerkt bestaan in het klantengedeelte, voor als er een volgende opdracht zou volgen.

7. COOKIES EN TRACKING

Deze site gebruikt cookies, en de Google Analytics-app.
De cookies houden een aantal dingen bij die het bezoek op de website vergemakkelijken: of je al eerder op deze site was, wanneer je het laatst bent ingelogd, of de gebruikersavatar die je zelf eventueel hebt opgeladen op de site. Een cookie onthoudt ook de gegevens die je hebt ingevuld op een contactformulier. We kunnen geen cookies ‘op jouw maat’ van bij ons uit regelen. Dat kan je wel zelf. Je leest er alles hier over.

De Google Analytics-app trackt hoeveel bezoekers er zijn geweest, welke browser je hebt gebruikt, waar je geografisch ongeveer vandaan komt (nooit precies) en welke pagina’s je hebt bezocht en helpt dus om de opbouw van de site te optimaliseren. De app kan uiteraard je naam of andere privé-gegevens niet te weten komen. We verwerken niet zelf de gegevens die uit deze app komen. We zijn de ‘controller’, maar niet de ‘processor’. We verwijzen voor meer info naar het privacy-beleid van Google. Een goed artikel over GDPR en data-tracking vind je hier.
O ja, we tracken uiteraard niet wat je elders doet als je bent ingelogd, en al helemaal niet als je bent uitgelogd (dat vinden we zelf creepy stuff).

8. JE PRIVACYRECHTEN

Je kan ten allen tijde en op eenvoudige vraag:

  • Vragen welke gegevens we over je hebben. We sturen je dan een mail met die gegevens, zodat je ze kan controleren.
  • Vragen om je gegevens te wijzigen of wissen.
  • Vragen om je gegevens niet (meer) op te slaan nadat je opdracht beëindigd is.
  • Vragen om je gegevens aan derden te overhandigen. Dit gaat enkel over je persoonsgegevens, NIET over het werk dat we voor je hebben gedaan. Auteurs- en copyrights vallen niet onder de GDPR-regeling.

Dat doe je door Inge Téblick te bellen of een tekstbericht te sturen op 0479 52 69 10 of mailen naar inge@creme-brulee.be.

9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Soms zullen er wijzigingen gebeuren in het privacybeleid, zoals bvb wie de Data Protection Officer is. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je zelf contacteren. Minimale wijzigingen (zoals verduidelijkingen) doen we rechtstreeks hier op de site. Je vindt dus altijd de meest recente versie op deze pagina.